دبیرستان خوارزمی 2 بندزرک

برنامه های آموزشی پرورشی دبیرستان خوارزمی 2 بندزرک شهرستان میناب

شعر به مناسبت بازگشایی مدارس

ما هیچ جور پرورش نمی خواهیم

ما هیچ جور تنویر افکار نمی خواهیم

در کلاس گوشه و کنایه نبشدار ممنوع!

اهای ! معلم ها دست از سر بچه ها بر دارید!

همه ماجرا فقط اجری دیگریست در دیوار

و شما هم فقط اجر دیگری در دیوار هستید !

 

ما هیچ جور پرورش نمی خواهیم

ما هیچ جور تنویر افکار نمی خواهیم

در کلاس گوشه و کنایه نبشدار ممنوع!

اهای ! معلم ها دست از سر بچه ها بر دارید!

همه ماجرا فقط اجری دیگریست در دیوار!

و شما هم فقط اجر دیگری در دیوار هستید!

 

به هر حال این شعر در زمان پینک فلوید غوغای بزرگی به پا کرد

و توانست تنبیه را از مدارس دور کند

بدان امید که در جامعه ما هم این اتفاق بیفتد و هیچ دانش اموزی طعمه ضربات

معلم نشود.

+ نوشته شده در  جمعه دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 15:27  توسط محمد ظاهری ادیب  |